Privacybeleid

Het verzamelen van gegevens

YARAMINDFULNESS verzamelt persoonlijke gegevens van de cursisten die lessen nemen bij YARAMINDFULNESS (de “cursisten”), om een bestand van haar leden te houden, voor de uitoefening van betalingsopdrachten, en voor de administratie van de lidmaatschappen. YARAMINDFULNESS zal voorzichtig zijn bij het verzamelen van deze gegevens en zal altijd voldoen aan de van toepassing zijnde Wet bescherming persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

YARAMINDFULNESS maakt ook gebruik van de persoonlijke gegevens zoals hierboven vermeld om de cursisten op de hoogte te houden van YARAMINDFULNESS’s activiteiten, en mogelijke veranderingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster en/of de prijzen. Als de cursist geen communicatie wenst te ontvangen van YARAMINDFULNESS, kan hij zich afmelden door het sturen van een e-mail naar: info@yaramindfulness.nl.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, zal YARAMINDFULNESS geen persoonlijke gegevens van de cursisten aan een derde partij overdragen.

Wijzigingen of verwijderen van gegevens

Op verzoek van de cursist, zal YARAMINDFULNESS gegevens van de cursist corrigeren, toevoegen of verwijderen. Op elk moment kan een cursist bij YARAMINDFULNESS opvragen over welke persoonsgegevens YARAMINDFULNESS beschikt. Een verzoek kan worden gemaild naar info@yaramindfulness.nl. In het geval dat YARAMINDFULNESS informatie van een cursist wil gebruiken voor een doel niet vermeld in dit privacybeleid, zal YARAMINDFULNESS voorafgaande toestemming vragen.

Wijzigingen

YARAMINDFULNESS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Kijk regelmatig deze Privacy Policy in voor een update van het privacybeleid.

Vragen

Als je vragen hebt over het privacybeleid, neem dan contact op:

YARAMINDFULNESS
info@yaramindfulness.nl